AVG shoppers

Beste shopper,

 

Sinds januari 2018 updaten wij ons privacybeleid, zodat u makkelijker inzicht kunt krijgen in welke gegevens we verzamelen en waarom we ze verzamelen.

 

Er veranderd niks aan uw huidige instellingen of de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. We verbeteren alleen de manier waarop we onze procedures beschrijven en de manier waarop we de opties toelichten die u heeft om uw gegeven te update, beheren, exporteren en verwijderen. Daarnaast blijft onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

We voeren deze updates uit omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnenkort in heel Europa in werking treedt. De AVG is ontworpen om de privacywet in heel Europa op een lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven. Wij hebben met al onze leveranciers en verwerkingsovereenkomst, waardoor wij en ook onze leveranciers serieus bezig zijn met uw gegevens.

 

Onderstaand een overzicht van de gegevens welke wij van u beheren en waarom en op welke manier wij deze gebruiken.

 

Naam: Boekhouding + persoonlijke benadering communicatie
Straat + huisnummer Boekhouding
Postcode Boekhouding
Woonplaats Boekhouding + archief
E-mail Boekhouding + communicatie + archief t.b.v. opdrachten en/ of afspraken + login voor website, Social media,
Mobiele nummer Boekhouding + communicatie
IBAN-nummer: Boekhouding
Fotomateriaal: t.b.v. opdrachten en/ of afspraken
Videomateriaal: t.b.v. opdrachten en/ of afspraken
Logo’s: t.b.v. opdrachten en/ of afspraken
Content website: t.b.v. opdrachten en/ of afspraken

Wanneer u het niet eens bent dat wij bepaalde gegevens van u opslaan, of u wilt gegevens gewijzigd hebben, neemt u dan contact met ons op via onze website.

 

Tot slot, ontvangen wij graag van u een getekend document retour, zodat u op de hoogte bent van onze dataopslag en dat wij en ook u AVG proof bent.

________________________________________

Mevr…., tekenbevoegde namens …..

 

Plaats: ____________________________                  Datum: ____________________________

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG – shoppers, in PDF